ترجمه Repel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيزار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقابله‌ كردن‌.

Repel به چه معناست و Repel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repel

بيزار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيزار كردن‌, ترجمه بيزار كردن‌, کلمات شبیه بيزار كردن‌ , مقابله‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها