ترجمه Repetition Instruction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستوالعمل‌ تكرار. می باشد

Repetition Instruction به چه معناست و Repetition Instruction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repetition Instruction

دستوالعمل‌ تكرار. به خارجی , ریشه انگلیسی دستوالعمل‌ تكرار., ترجمه دستوالعمل‌ تكرار., کلمات شبیه دستوالعمل‌ تكرار.
دانلود فایل ها