ترجمه Repine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناراضي‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكايت‌ كردن‌ , در فارسی : شكوه‌.

Repine به چه معناست و Repine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repine

ناراضي‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناراضي‌ بودن‌, ترجمه ناراضي‌ بودن‌, کلمات شبیه ناراضي‌ بودن‌ , شكايت‌ كردن‌ به لاتین , شكوه‌. به لاتین
دانلود فایل ها