ترجمه Repletion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرسازي‌ , در فارسی : انباشتگي‌ , به فارسی : (ط‌ب‌) پر خون‌.

Repletion به چه معناست و Repletion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repletion

پري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پري‌, ترجمه پري‌, کلمات شبیه پري‌ , پرسازي‌ به لاتین , انباشتگي‌ به لاتین , (ط‌ب‌) پر خون‌. خارجی
دانلود فایل ها