ترجمه Replicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكرار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگرداندن‌ , در فارسی : تازدن‌ , به فارسی : جورساختن‌.

Replicate به چه معناست و Replicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Replicate

تكرار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تكرار كردن‌, ترجمه تكرار كردن‌, کلمات شبیه تكرار كردن‌ , برگرداندن‌ به لاتین , تازدن‌ به لاتین , جورساختن‌. خارجی
دانلود فایل ها