ترجمه Report Generator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزارش‌ زا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مولد گزارش‌.

Report Generator به چه معناست و Report Generator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Report Generator

گزارش‌ زا به خارجی , ریشه انگلیسی گزارش‌ زا, ترجمه گزارش‌ زا, کلمات شبیه گزارش‌ زا , مولد گزارش‌. به لاتین
دانلود فایل ها