ترجمه Reposition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ و موقعيت‌ چيزي‌ را تغيير دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انباشتگي‌.

Reposition به چه معناست و Reposition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reposition

مقام‌ و موقعيت‌ چيزي‌ را تغيير دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ و موقعيت‌ چيزي‌ را تغيير دادن‌, ترجمه مقام‌ و موقعيت‌ چيزي‌ را تغيير دادن‌, کلمات شبیه مقام‌ و موقعيت‌ چيزي‌ را تغيير دادن‌ , انباشتگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها