ترجمه Repossess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مالكيت‌ مجدد يافتن‌. می باشد

Repossess به چه معناست و Repossess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repossess

مالكيت‌ مجدد يافتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مالكيت‌ مجدد يافتن‌., ترجمه مالكيت‌ مجدد يافتن‌., کلمات شبیه مالكيت‌ مجدد يافتن‌.
دانلود فایل ها