ترجمه Represent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وانمود كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيان‌ كردن‌.

Represent به چه معناست و Represent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Represent

وانمود كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وانمود كردن‌, ترجمه وانمود كردن‌, کلمات شبیه وانمود كردن‌ , بيان‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها