ترجمه Representation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمايندگي‌.

Representation به چه معناست و Representation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Representation

نمايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايش‌, ترجمه نمايش‌, کلمات شبیه نمايش‌ , نمايندگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها