ترجمه Representative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نماينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حاكي‌ از , در فارسی : مشعربر.

Representative به چه معناست و Representative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Representative

نماينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نماينده‌, ترجمه نماينده‌, کلمات شبیه نماينده‌ , حاكي‌ از به لاتین , مشعربر. به لاتین
دانلود فایل ها