ترجمه Reprisal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جبران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلافي‌ , در فارسی : انتقام‌ , به فارسی : تلافي‌ كردن‌.

Reprisal به چه معناست و Reprisal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reprisal

جبران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جبران‌, ترجمه جبران‌, کلمات شبیه جبران‌ , تلافي‌ به لاتین , انتقام‌ به لاتین , تلافي‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها