ترجمه Reproach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوار كردن‌.

Reproach به چه معناست و Reproach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reproach

كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌ از, ترجمه كردن‌ از, کلمات شبیه كردن‌ از , خوار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها