ترجمه Reproachable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ توبيخ‌. می باشد

Reproachable به چه معناست و Reproachable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reproachable

قابل‌ توبيخ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ توبيخ‌., ترجمه قابل‌ توبيخ‌., کلمات شبیه قابل‌ توبيخ‌.
دانلود فایل ها