ترجمه Reproacher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملامت‌ كننده‌. می باشد

Reproacher به چه معناست و Reproacher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reproacher

ملامت‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ملامت‌ كننده‌., ترجمه ملامت‌ كننده‌., کلمات شبیه ملامت‌ كننده‌.
دانلود فایل ها