ترجمه Reproduce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوبار توليد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باز عمل‌ اوردن‌.

Reproduce به چه معناست و Reproduce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reproduce

دوبار توليد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوبار توليد كردن‌, ترجمه دوبار توليد كردن‌, کلمات شبیه دوبار توليد كردن‌ , باز عمل‌ اوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها