ترجمه Republication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد چاپ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتشار مجدد.

Republication به چه معناست و Republication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Republication

تجديد چاپ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد چاپ‌, ترجمه تجديد چاپ‌, کلمات شبیه تجديد چاپ‌ , انتشار مجدد. به لاتین
دانلود فایل ها