ترجمه Repudiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ردي‌.

Repudiation به چه معناست و Repudiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repudiation

انكار به خارجی , ریشه انگلیسی انكار, ترجمه انكار, کلمات شبیه انكار , ردي‌. به لاتین
دانلود فایل ها