ترجمه Repugn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخالفت‌ كردن‌ با می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تناقض‌ داشتن‌ , در فارسی : منكر شدن‌.

Repugn به چه معناست و Repugn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repugn

مخالفت‌ كردن‌ با به خارجی , ریشه انگلیسی مخالفت‌ كردن‌ با, ترجمه مخالفت‌ كردن‌ با, کلمات شبیه مخالفت‌ كردن‌ با , تناقض‌ داشتن‌ به لاتین , منكر شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها