ترجمه Repulsive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متنفر كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دافع‌ , در فارسی : زننده‌ , به فارسی : تنفراور.

Repulsive به چه معناست و Repulsive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repulsive

متنفر كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متنفر كننده‌, ترجمه متنفر كننده‌, کلمات شبیه متنفر كننده‌ , دافع‌ به لاتین , زننده‌ به لاتین , تنفراور. خارجی
دانلود فایل ها