ترجمه Request در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقاضا كردن‌.

Request به چه معناست و Request یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Request

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , تقاضا كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها