ترجمه Requirement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دربايست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيازمندي‌ , در فارسی : تقاضا , به فارسی : احتياج‌ , سایر ترجمه ها : الزام‌ نياز

Requirement به چه معناست و Requirement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Requirement

دربايست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دربايست‌, ترجمه دربايست‌, کلمات شبیه دربايست‌ , نيازمندي‌ به لاتین , تقاضا به لاتین , احتياج‌ خارجی , الزام‌ در زبان , نيازانگلیسی
دانلود فایل ها