ترجمه Requisition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخواست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقاضا , در فارسی : سخره‌ , به فارسی : چيز مورد تقاضا , سایر ترجمه ها : بازگرفتن‌

Requisition به چه معناست و Requisition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Requisition

درخواست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درخواست‌, ترجمه درخواست‌, کلمات شبیه درخواست‌ , تقاضا به لاتین , سخره‌ به لاتین , چيز مورد تقاضا خارجی , بازگرفتن‌ در زبان
دانلود فایل ها