ترجمه Rerun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز راندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بار رانش‌.

Rerun به چه معناست و Rerun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rerun

باز راندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باز راندن‌, ترجمه باز راندن‌, کلمات شبیه باز راندن‌ , بار رانش‌. به لاتین
دانلود فایل ها