ترجمه Resale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروس‌ مجدد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حراج‌ مجدد.

Resale به چه معناست و Resale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resale

فروس‌ مجدد به خارجی , ریشه انگلیسی فروس‌ مجدد, ترجمه فروس‌ مجدد, کلمات شبیه فروس‌ مجدد , حراج‌ مجدد. به لاتین
دانلود فایل ها