ترجمه Research در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پژوهش‌ كردن‌. می باشد

Research به چه معناست و Research یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Research

پژوهش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پژوهش‌ كردن‌., ترجمه پژوهش‌ كردن‌., کلمات شبیه پژوهش‌ كردن‌.
دانلود فایل ها