ترجمه Researchist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پژوهشگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محقق‌.

Researchist به چه معناست و Researchist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Researchist

پژوهشگر به خارجی , ریشه انگلیسی پژوهشگر, ترجمه پژوهشگر, کلمات شبیه پژوهشگر , محقق‌. به لاتین
دانلود فایل ها