ترجمه Resection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قط‌ع‌.

Resection به چه معناست و Resection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resection

برش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برش‌, ترجمه برش‌, کلمات شبیه برش‌ , قط‌ع‌. به لاتین
دانلود فایل ها