ترجمه Reseda در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) اسپرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورث‌ , در فارسی : رنگ‌ گل‌اسپرك‌.

Reseda به چه معناست و Reseda یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reseda

(گ‌.ش‌.) اسپرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) اسپرك‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) اسپرك‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) اسپرك‌ , ورث‌ به لاتین , رنگ‌ گل‌اسپرك‌. به لاتین
دانلود فایل ها