ترجمه Resent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنفر كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اظ‌هار رنجش‌ كردن‌.

Resent به چه معناست و Resent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resent

تنفر كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی تنفر كردن‌ از, ترجمه تنفر كردن‌ از, کلمات شبیه تنفر كردن‌ از , اظ‌هار رنجش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها