ترجمه Resent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منزجر شدن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنجيدن‌ از , در فارسی : خشمگين‌ شدن‌ از , به فارسی : اظ‌هار

Resent به چه معناست و Resent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resent

منزجر شدن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی منزجر شدن‌ از, ترجمه منزجر شدن‌ از, کلمات شبیه منزجر شدن‌ از , رنجيدن‌ از به لاتین , خشمگين‌ شدن‌ از به لاتین , اظ‌هار خارجی
دانلود فایل ها