ترجمه Reserve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يدكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (درمورد انسان‌) تودار بودن‌ , در فارسی : مدارا.

Reserve به چه معناست و Reserve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reserve

يدكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يدكي‌, ترجمه يدكي‌, کلمات شبیه يدكي‌ , (درمورد انسان‌) تودار بودن‌ به لاتین , مدارا. به لاتین
دانلود فایل ها