ترجمه Resgestae در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امور انجام‌ شده‌. می باشد

Resgestae به چه معناست و Resgestae یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resgestae

امور انجام‌ شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی امور انجام‌ شده‌., ترجمه امور انجام‌ شده‌., کلمات شبیه امور انجام‌ شده‌.
دانلود فایل ها