ترجمه Reshape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير شكل‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجديد وضع‌ كردن‌.

Reshape به چه معناست و Reshape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reshape

تغيير شكل‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير شكل‌ دادن‌, ترجمه تغيير شكل‌ دادن‌, کلمات شبیه تغيير شكل‌ دادن‌ , تجديد وضع‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها