ترجمه Residency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براي‌ كسب‌ تخصص‌. می باشد

Residency به چه معناست و Residency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Residency

براي‌ كسب‌ تخصص‌. به خارجی , ریشه انگلیسی براي‌ كسب‌ تخصص‌., ترجمه براي‌ كسب‌ تخصص‌., کلمات شبیه براي‌ كسب‌ تخصص‌.
دانلود فایل ها