ترجمه Residual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسوبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ رسوب‌ يا باقيمانده‌.

Residual به چه معناست و Residual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Residual

رسوبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسوبي‌, ترجمه رسوبي‌, کلمات شبیه رسوبي‌ , وابسته‌ به‌ رسوب‌ يا باقيمانده‌. به لاتین
دانلود فایل ها