ترجمه Residue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيادتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ته‌ نشين‌.

Residue به چه معناست و Residue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Residue

زيادتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زيادتي‌, ترجمه زيادتي‌, کلمات شبیه زيادتي‌ , ته‌ نشين‌. به لاتین
دانلود فایل ها