ترجمه Residuum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفاضل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باقيمانده‌ , در فارسی : پسمانده‌ , به فارسی : رسوب‌ , سایر ترجمه ها : تفاله‌.

Residuum به چه معناست و Residuum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Residuum

تفاضل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تفاضل‌, ترجمه تفاضل‌, کلمات شبیه تفاضل‌ , باقيمانده‌ به لاتین , پسمانده‌ به لاتین , رسوب‌ خارجی , تفاله‌. در زبان
دانلود فایل ها