ترجمه Resiliency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecneiliser)جهندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ ارتجاعي‌.

Resiliency به چه معناست و Resiliency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resiliency

(ecneiliser)جهندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecneiliser)جهندگي‌, ترجمه (ecneiliser)جهندگي‌, کلمات شبیه (ecneiliser)جهندگي‌ , حالت‌ ارتجاعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها