ترجمه Resillient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدول‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارتجاعي‌.

Resillient به چه معناست و Resillient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resillient

عدول‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عدول‌ كننده‌, ترجمه عدول‌ كننده‌, کلمات شبیه عدول‌ كننده‌ , ارتجاعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها