ترجمه Resin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etaniser) صمغ‌ كاج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگم‌ كاج‌ , در فارسی : راتيانه‌ , به فارسی : رزين‌ , سایر ترجمه ها : صمغ‌

Resin به چه معناست و Resin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resin

(etaniser) صمغ‌ كاج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etaniser) صمغ‌ كاج‌, ترجمه (etaniser) صمغ‌ كاج‌, کلمات شبیه (etaniser) صمغ‌ كاج‌ , انگم‌ كاج‌ به لاتین , راتيانه‌ به لاتین , رزين‌ خارجی , صمغ‌ در زبان
دانلود فایل ها