ترجمه Resinify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ به‌ صمغ‌ يا رزين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صمغي‌ شدن‌.

Resinify به چه معناست و Resinify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resinify

تبديل‌ به‌ صمغ‌ يا رزين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ به‌ صمغ‌ يا رزين‌ كردن‌, ترجمه تبديل‌ به‌ صمغ‌ يا رزين‌ كردن‌, کلمات شبیه تبديل‌ به‌ صمغ‌ يا رزين‌ كردن‌ , صمغي‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها