ترجمه Resistance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايستادگي‌ , در فارسی : عايق‌ مقاومت‌ , به فارسی : مقاومت‌ , سایر ترجمه ها : سختي‌

Resistance به چه معناست و Resistance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resistance

پايداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايداري‌, ترجمه پايداري‌, کلمات شبیه پايداري‌ , ايستادگي‌ به لاتین , عايق‌ مقاومت‌ به لاتین , مقاومت‌ خارجی , سختي‌ در زبان
دانلود فایل ها