ترجمه Resistant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقاوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايدار.

Resistant به چه معناست و Resistant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resistant

مقاوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقاوم‌, ترجمه مقاوم‌, کلمات شبیه مقاوم‌ , پايدار. به لاتین
دانلود فایل ها