ترجمه Resolver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برط‌رف‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رافع‌.

Resolver به چه معناست و Resolver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resolver

برط‌رف‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برط‌رف‌ كننده‌, ترجمه برط‌رف‌ كننده‌, کلمات شبیه برط‌رف‌ كننده‌ , رافع‌. به لاتین
دانلود فایل ها