ترجمه Resonant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشديد شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌نين‌ دار.

Resonant به چه معناست و Resonant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resonant

تشديد شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشديد شده‌, ترجمه تشديد شده‌, کلمات شبیه تشديد شده‌ , ط‌نين‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها