ترجمه Respect در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذاشتن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محترم‌ داشتن‌ , در فارسی : بزرگداشت‌ , به فارسی : بزرگداشتن‌.

Respect به چه معناست و Respect یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Respect

گذاشتن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گذاشتن‌ به‌, ترجمه گذاشتن‌ به‌, کلمات شبیه گذاشتن‌ به‌ , محترم‌ داشتن‌ به لاتین , بزرگداشت‌ به لاتین , بزرگداشتن‌. خارجی
دانلود فایل ها