ترجمه Resplendency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnednelpser) درخشندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلوه‌ , در فارسی : شكوه‌ , به فارسی : تلالو.

Resplendency به چه معناست و Resplendency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resplendency

(ecnednelpser) درخشندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnednelpser) درخشندگي‌, ترجمه (ecnednelpser) درخشندگي‌, کلمات شبیه (ecnednelpser) درخشندگي‌ , جلوه‌ به لاتین , شكوه‌ به لاتین , تلالو. خارجی
دانلود فایل ها