ترجمه Respond در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاسخ‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واكنش‌ نشان‌ دادن‌ , در فارسی : پاسخ‌.

Respond به چه معناست و Respond یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Respond

پاسخ‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاسخ‌ دادن‌, ترجمه پاسخ‌ دادن‌, کلمات شبیه پاسخ‌ دادن‌ , واكنش‌ نشان‌ دادن‌ به لاتین , پاسخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها