ترجمه Respondent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌ابق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موافق‌ , در فارسی : جوابگو , به فارسی : واكنش‌ دار.

Respondent به چه معناست و Respondent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Respondent

مط‌ابق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌ابق‌, ترجمه مط‌ابق‌, کلمات شبیه مط‌ابق‌ , موافق‌ به لاتین , جوابگو به لاتین , واكنش‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها